torsdag 5 december 2013

Köper Brummer multistrategi 2XL

Ökar på innehavet i Brummers multistrategifond 2xl (Den med belåning) med 10k.
När köpet går igenom i slutet av denna månad har jag: 58278kr i MS och 57210 i MS 2Xl.
Totalt ca 115500kr, Vilket gör det till mitt största enskilda innehav. Dock en fond i fond så jag tycker riskspridningen är bra. Köpet sker direkt via Brummers depå då jag via Avanza annars måste betala köpavgift på 1%.

Jag är medveten att jag inte alls kan analysera huruvida framtiden kommer att vara bra för fonden men går helt enkelt på historiken och anser att det är värt risken. Som jag tidigare sagt tycker jag börsen ser högt värderad ut och Brummers MS fond har klarat sig väldigt bra även vid börsnedgångar.

Har samtidigt minskat i Labruska global med 6k. har kvar 10k i den fonden.

måndag 2 december 2013

Blanka certifikat

Fick upp ögonen för Blanka certifikat från Nordea via ett klipp från någon av Avanza informationsträffar.
vad jag kan läsa mig till ser det ut att vara ett attraktivt alternativ till att positionera sig om man tycker att värderingen har gått till skyarna.
Vanlig blankning är dyrare och måste göras i större volymer för att hålla kostnaderna nere vilket inte ser ut att vara fallet med Blanka certifikaten.
Finns sedan tidigare en massa bull och bear certifikat men då med daglig hävstång vilket jag inte gillar då jag inte alls tror att jag vet hur börsen går närmaste dagar.

Nu är har jag inte i dagsläget tänkt blanka några aktier och även om jag ser läget som attraktivt i framtiden aldrig tänkt ta några större positioner. Tanken var max någon procent av den totala portföljen.
Ska läsa på mer innan och fundera över risken kontra avkastningsmöjligheterna.

Läste Spartacus och Lundaluppens inlägg om Yara vilka var välskrivna som alltid. Har inte själv kikat på Yara tidigare men fick upp ögonen idag och kan bli ett köp i framtiden.

I dagsläget brottas jag med vars jag ska placera pengarna då jag personligen inte alls ser så många lågt värderade aktier och ränteplaceringar ger som bekant väldigt låg avkastning.

Har 50k på Akelius spar till 5,5%.
Lyckades köpa Nordeas räntebevis till nominellt belopp tidigare men nu handlas även dessa ofta långt över nominellt belopp och detta ser jag inte som en rimlig ränta i förhållande till risken.
Någon som har förslag på ränteplaceringar med bra ränta ?