torsdag 7 april 2011

Kärnkraft

Läste idag en artikel om kärnkraft i DN ( http://www.dn.se/ekonomi/tysklands-avveckling-kan-kosta-vattenfall-miljarder )

Visst kan vi alla hålla med om att kärnkraften inte är den mest optimala energikällan. Men att vi i Sverige och Tyskland stänger våra kraftverk som inte har någon större risk för varken jordbävningar eller någon tsunami är allt annat än sunt.

Japanerna är inte ovetande om att dom regelbundet har jordbävningar men väljer ändå att bygga kärnkraftverk. Frågan är då varför? Eftersom dom har dåligt om alternativa energikällor. I en värld som ständigt växer och levnadsstandarden blir högre för i princip alla kommer vi fortsättningsvis att behöva mycket energi. Och För den totala energiproduktionen vore det bra om världens kärnkraftverk vara placerade där det är liten risk för diverse naturkatastrofer!

Tycker att både Sveriges och Tysklands hållning i kärnkraftsfrågan är både egoistisk och idiotisk. Egoistisk för att den sänker världens totala energiproduktion och gör den farligare, idiotisk för att vi går miste om arbetstillfällen och billigare energi som hade bidragit till både den svenska och världens ökade levnadsstandard.

Sedan är frågan hur Tysklands skeptiska hållning påverkar ett av dom större innehaven i min portfölj negativt nämligen EON ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar