måndag 19 januari 2015

Sammanställning finansiella tillgångar.

Har nu gjort en sammanställning av mina finansiella tillgångar. Det är svårt att överblicka då jag har flera olika konton(Nordnet, Avanza, Akelius spar, Brummer, Och Länsförsäkringar som bank med buffert spar). Det är ändå 2 konton mindre än föregående år då jag även hade Avanza mini depå som under året blev sammanslagen med vanliga Avanza depån. Sedan har jag sålt av fonderna som jag tidigare hade i SHB då jag hade lönekonto där.

Fördelningen mellan olika tillgångsslag ser ut som följande.

Aktier 35%
Preferensaktier 16%
Räntebevis 4%
Räntefonder 32%
Övriga fonder 8%
Fasträntekonto 3%
Konto 2%

Värdet den 10 januari uppgick till 2 566 893kr

Största innehaven i Aktie Portföljen 

Fortum101631
HM81175
Orange76789
Unilever64184
JNJ59157
Orkla58996
PG58144
Eon39795
Mondelez38966
Coca Cola34653
Aker33404
Totalt 25 stycken innehav
Preferensaktie portföljen 

Akelius pref244200
Hemfosa37239
Klövern22365
Ratos pref57000
Sas51720
Fonder ej räntefonder

Brummer M-Strat60998
Kontiki62482
Brummer M-strat XL80554

Detta må väll anses vara en väldigt defensiv portfölj. Har blivit många olika innehav och jag tror det är lite psykologiskt att jag hellre köpt en ny aktie än ökat på ett tidigare innehav. När man har flera månadslöner investerat i samma företag känns det bättre köpa ett nytt bolag. Sedan inser jag att det är korkat då det är svårt följa många bolag samtidigt och att man måste se den procentuella delen ett innehav utgör av den totala portföljen inte värdet i kronor. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar